نفرات برتر آزمون پيشرفت تحصيلي مرحله دوم دبيرستان شهيد ابطحي

پايه هفتم                                                        پايه هشتم
1- رضا فرجي زليوا                                             1- اميرحسين مومني و کسری اربابی
2- امير دلفان                                                    2- حميد دلفاني
3- محمد راستي                                               3- امیرمحمدمومنی و مهدی دلیری


برچست ها :