دانش آموزان برتر در امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 95-  94      

 

رتبه در کلاس

معدل

نام کلاس

پایه

نام دانش آموز

اول

64/19

701

هفتم

علی شرفی کیا

دوم

36/19

701

هفتم

حسین یوسف پور

سوم

29/19

701

هفتم

آرمین هادی پور

سوم

29/19

701

هفتم

علیرضا دهقانی

اول

19

702

هفتم

بردیا محمدی گراوند

اول

19

702

هفتم

امیررضا ماهرویی

دوم

18/93

702

هفتم

محمدامین امیری

دوم

18/57

702

هفتم

نیما امیری

اول

19/71

801

هشتم

امیر دلفان