سامانه پیام کوتاه50001333587411،لطفا نظرات و پیشنهادات خود رابه این شماره ارسال نمایید

اسلایدر

شورای بازگشایی دبیرستان

نظرات 0


شورای بازگشایی دبیرستان شهید ابطحی در مورخ 94/5/21 در محل دفتر دبیرستان تشکیل گردید.

 


برچست ها :
تعداد بازدید : 263
     
print

دهه کرامت

نظرات 0


برچست ها :
تعداد بازدید : 262
     
print

نمرات دانش آموزان

نظرات 6


برچست ها :
تعداد بازدید : 1156
     
print

سایت های مرتبط با آموزش و پرورش

نظرات 2برچست ها :
تعداد بازدید : 466
     
print

برنامه امتحانات شهریور 1394

نظرات 0روز و تاریخپایه هفتمپایه هشتمساعت برگزارییکشنبه94/6/1قرآنقرآن9 الی 11 صبحسه شنبه94/6/3زبان خارجهزبان خارجه9 الی 11 صبحچهارشنبه94/6/4املا فارسیاملا فارسی9 الی 11 صبحشنبه94/6/7ریاضیریاضی9 الی 11 صبحدوشنبه94/6/9عربیعربی9 الی 11 صبحسه شنبه94/6/10انشاانشا9 الی 11 صبحچهارشنبه94/6/11پیام های آسمانیپیام های آسمانی9 الی 11 صبحشنبه94/6/14علوم تجربیعلوم تجربی9 الی 11 صبحدوشنبه94/6/16مطالعات اجتماعیمطالعات اجتماعی9 الی 11 صبح


برچست ها :
تعداد بازدید : 288
     
print

مدارک مورد نیاز ثبت نام در سال تحصیلی 95-94

نظرات 0مدارک مورد نیاز ثبت نام دبیرستان شهید ابطحی سال تحصیلی 95-94

1-  تکمیل فرم ثبت نام دبیرستان

2- تاییدشناسنامه سلامت

3- اصل و فتوکپی شناسنامه دانش آموز

4- اصل و فتوکپی شناسنامه پدر و مادر

5- اصل و فتوکپی کارت ملی پدر و مادر

6- کارنامه پایه ششم ابتدایی

7- عکس 4×3 شش قطعه

8- پوشه قرمز  و گیره


برچست ها :
تعداد بازدید : 252
     
print