سامانه پیام کوتاه50001333587411،لطفا نظرات و پیشنهادات خود رابه این شماره ارسال نمایید

اسلایدر

نیاز سنجی دوره های ضمن خدمت

نظرات 0همکاران گرامی ؛  از تاریخ 94/3/23 لغایت 94/4/10 جهت ثبت نام دوره های ضمن خدمت مورد نیاز سال 1394 به سامانه ltms.medu.ir مراجعه نمایید.

 بدیهی است در صورت عدم ثبت نام درخواست دوره در سامانه ltms  امکان اجرای دوره وجود نخواهد داشت . 


برچست ها :
تعداد بازدید : 264
     
print

نمونه سوال پیام های آسمان پایه هشتم نوبت دوم خرداد

نظرات 0

برچست ها :
تعداد بازدید : 326
     
print

نمونه سوال مطالعات پایه هشتم نوبت دوم خرداد

نظرات 0
برچست ها :
تعداد بازدید : 308
     
print

نمونه سوال عربی پایه هشتم نوبت دوم خرداد

نظرات 0
برچست ها :
تعداد بازدید : 331
     
print

نمونه سوال زبان انگلیسی پایه هشتم نوبت دوم خرداد

نظرات 0
برچست ها :
تعداد بازدید : 362
     
print

نمونه سوال علوم پایه هفتم نوبت دوم خرداد

نظرات 0
برچست ها :
تعداد بازدید : 317
     
print

نمونه سوال قرآن پایه هشتم نوبت دوم

نظرات 0
برچست ها :
تعداد بازدید : 422
     
print