سومین جلسه شورای دبیران مورخ 30 آذر 94در محل دفتر دبیرستان شهید ابطحی برگزار گردید. در این جلسه در مورد چگونگی برگزاری امتحانات نوبت اول، طراحی سوالات و دیگر مسائل مربوط به آموزشگاه بحث و تبادل نظر شد.


برچست ها : ,