سومین جلسه شورای معلمان دبیرستان شهید ابطحی در سال تحصیلی جاری در تاریخ 24 آذر در دفتر دبیرستان برگزار گردید.
در این جلسه در مورد چگونگی طراحی سوالات نوبت اول و نیز برگزاری امتحانات تصمیماتی اتخاذ گردید.


برچست ها :