سامانه پیام کوتاه50002764506070،سایت جدید دبیرستان شهید ابطحی www.abtahin1.ir لطفا نظرات و پیشنهادات خود رابه این شماره ارسال نمایید

عوامل آموزشی دبیرستان شهید ابطحی سال تحصیلی 96 - 95

نظرات 0

نام دبیرمدرک تحصیلی
محمدرضا شرفی کیالیسانس علوم تجربی
سعید صنعتیلیسانس علوم تجربی
احد کردستانیفوق لیسانس
علیرضا قربانی لیسانس اجتماعی
جهانبخش اسدیلیسانس تربیت بدنی
مدهنی لیسانس ادبیات فارسی
سیدهادی پورهاشمیانفوق لیسانس قرآن
حامد واشانیلیسانس زبان انگلیسی
علی ناصریلیسانس ادبیات فارسی
محمد یاریلیسانس ادبیات فارسی
سعید چراغیفوق لیسانس امورتربیتی
سجاد خادملیسانس دینی و  عربی
رضا زیودارلیسانس دینی و  عربی
علیرضا محمدی پورلیسانس ریاضی
علی احمدیلیسانس دینی و عربی
علیرضا نورالهیلیسانس ریاضی
کریم کریمی آرافوق لیسانس اجتماعی
برچست ها :
تعداد بازدید : 355
     
print

عوامل اجرایی دبیرستان شهید ابطحی

نظرات 0

نام و نام خانوادگیسمتمدرك تحصيليسنوات
شهرام اقبالیمدیر دبیرستانليسانس رياضي27سال
عبذاله شاه کرمیمعاون آموزشی ليسانس ادبيات27سال
علي نظریمعاون اجراییفوق ديپلم اداري27سال
محمد جهانگیریمعاون پرورشیليسانس حقوق27سال
فرزاد دالوندمعاون فناوریليسانس زبان انگلیسی9سال
بهروز عباس نژادخدمتگزار   ديپلم11سال
مصطفي شرفيسرايدار   ديپلم11سال


برچست ها :
تعداد بازدید : 298
     
print