چهارمین جلسه شورای دبیران در سال تحصیلی 95-94 مورخ 27 دی ماه در محل دفتر دبیرستان تشکیل گردید. در این جلسه در مورد امور مربوط به دبیرستان از جمله تجزیه و تحلیل امتحانات نوبت اول، شناسایی دانش آموزان ضعیف از لحاظ درسی و تلاش در جهت رفع موانع یادگیری بحث و تبادل نظر شد.


برچست ها :