و اینک بار دیگر مهر فرا رسید.زمانی برای مهر ورزیدن و مهربان بودن در لرستان ایران زمین .سرآغازی برای لبخندهای شاد و دوستی های پردوام.بهار رویش شکوفه های علم و امید در سایه ی بیداری و نگاه به آینه ی روشن فردا.

آغاز سال تحصیلی را به تمامی معلمان ، دانش آموزان، دانشجویان، دانش پژوهان و دانش گستران ایران اسلامی تبریک می گوییم وامیدواریم بارقه های امید بر آسمان علم آموزی این استان باریدن گرفته ،تداوم یابد.


برچست ها :