بسم الله الرحمن الرحیم                                                                    
درود و سلام بر انسان هایی که همواره در پی آن هستند تا تمام داشته های ذهنی ، علمی و فکری خود را که در طول عمر بابرکتشان با سعی و تلاش وافر جمع آوری کرده اند را با اتخاذ روشهای مناسب و هرچه سهل تر در اختیار شاگردانشان قرار دهند و از این اتفاق مبارک به خود می بالند.
هفته معلم بر دبیران محترم دبیرستان شهید ابطحی مبارک بادبرچست ها :