همکاران گرامی ؛  از تاریخ 94/3/23 لغایت 94/4/10 جهت ثبت نام دوره های ضمن خدمت مورد نیاز سال 1394 به سامانه ltms.medu.ir مراجعه نمایید.

 بدیهی است در صورت عدم ثبت نام درخواست دوره در سامانه ltms  امکان اجرای دوره وجود نخواهد داشت . 


برچست ها :