مدارک مورد نیاز ثبت نام دبیرستان شهید ابطحی سال تحصیلی 95-94

1-  تکمیل فرم ثبت نام دبیرستان

2- تاییدشناسنامه سلامت

3- اصل و فتوکپی شناسنامه دانش آموز

4- اصل و فتوکپی شناسنامه پدر و مادر

5- اصل و فتوکپی کارت ملی پدر و مادر

6- کارنامه پایه ششم ابتدایی

7- عکس 4×3 شش قطعه

8- پوشه قرمز  و گیره


برچست ها :