شورای بازگشایی دبیرستان شهید ابطحی در مورخ 94/5/21 در محل دفتر دبیرستان تشکیل گردید.

 


برچست ها :