امروز مورخ 14 آذر برنامه کلاس های فوق برنامه در اختیار دانش آموزان قرار گرفت و از بعداز ظهر کلاس ها شروع شد. این کلاس ها تا قبل از امتحان نوبت اول ادامه دارد. 
از اولیا محترم خواهشمندیم جهت حضور به موقع دانش آموزان دقت لازم را بعمل آورید.


برچست ها :