ثبت نام در کلاس های فوق برنامه درس های ریاضی و زبان از تاریخ94/1/20لغایت94/1/31ادامه دارد. دانش آموزانی که تمایل دارند در این کلاس ها شرکتکنند در این مدت اقدام به ثبت نام نمایند.


برچست ها :