هفتمین جلسه شورای دبیران دبیرستان شهید ابطحی مورخ 28 فروردین 95 در محل دفتر آموزشگاه برگزار گردید. در این جلسه در مورد مسایل آموزشی و تربیتی بحث و تبادل نظر شد


برچست ها :