دومین جلسه شورای دبیران دبیرستان شهید ابطحی مورخه 25 آبان 94 در محل دفتر دبیرستان تشکیل گردید. در این جلسه در مورد مسائل مرتبط با دبیرستان تبادل نظر شد.برچست ها :