جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر دبیرستان شهید ابطحی طی چند روز گذشته برگزار شد.


برچست ها :