دانش آموزان دبیرستان شهید ابطحی در مراسم بزرگداشت شهید چاغروند شرکت نمودند. این مراسم روز شنبه12مهر در سالن ارشاد اسلامی لرستان برگزار گردید.

برچست ها :