پنجمین جلسه شورای دبیران دبیرستان شهید ابطحی در مورخ 24 بهمن در محل دفتر دبیرستان برگزار شد. در این جلسه پیرامون مسائل آموزشی و تربیتی دبیرستان بحث و تبادل نظر گردید.


برچست ها :