انتخابات شورای دانش آموزی در تاریخ 5 آبان 94 در دبیرستان شهید ابطحی برگزار گردید.


                                                                                     ادامه تصاویر در ادامه مطلب

برچست ها :