روز دوشنبه 11 اسفند ماه آزمون تیمز  برگزار شد. در این آزمون دانش آموزان پایه هشتم به سوالات دروس ریاضی و علوم تجربی پاسخ دادند.


برچست ها :