برنامه امتحانات نوبت اول دبیرستان شهید قدرت اله ابطحی
توجه :ساعت برگزاری پایه هفتم 10/30-9
ساعت برگزاری پایه هشتم 12-10/30

روز

تاریخ

درس

شنبه

93/10/6

قرآن

یکشنبه

93/10/7

مهارت نوشتاری

سه شنبه

93/10/9

عربی

چهارشنبه

93/10/10

املا

شنبه

93/10/13

ریاضی

دوشنبه

93/10/15

هدیه آسمانی

چهارشنبه

93/10/17

علوم

شنبه

93/10/20

زبان

دوشنبه

93/10/22

مطالعات

چهارشنبه

93/10/24

فارسی


برچست ها : ,