اولیا محترم با توجه به هیات امنایی شدن دبیرستان جهت تصمیم گیری در مورد شهریه و دیگر موارد به آموزشگاه مراجعه فرمایید.
با تشکر مدیریت دبیرستان شهید ابطحی


برچست ها :