مرحله اول آزمون پیشرفت تحصیلی سال تحصیلی 95-94 راس ساعت 10 صبح مورخ 25 آذر در دبیرستان شهید ابطحی با حضور کلیه عوامل اجرایی دبیرستان و همکاران دبیر برگزار گردید.


برچست ها :